(H)järnkoll Jämtland

Hjärnkoll Jämtland arbetar för förändring genom att öppna upp för samtal och öka kunskapen om våra psykiska olikheter. Motorn i Hjärnkoll Jämtland är de 14 engagerade och kunniga ambassadörerna i olika åldrar, med olika erfarenheter och från olika delar av länet. Utifrån sina egna erfarenheter berättar de om psykisk hälsa och ohälsa vid seminarier, föreläsningar och utbildningar och i media. Länk till våra ambassadörer.

Genom att boka en ambassadör får du bland annat kunskap och redskap att hantera psykisk ohälsa på din arbetsplats, skapa ett öppnare samtalsklimat och minska antalet sjukskrivningar.

Regeringen har tagit initiativet till satsningen bakom Hjärnkoll.

Uppdraget kom 2009 till dåvarande myndigheten Handisam som idag heter Myndighet för delaktighet och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) som handlar om att förbättra våra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Hjärnkoll pågick som kampanj mellan åren 2009 till och med 2014.

Vid årsskiftet 2014/15 gick Hjärnkoll från att vara en kampanj som drivs
av Myndigheten för delaktighet, i nära samarbete med NSPH, till att bli ett
riksförbund.Psykisk hälsa och ohälsa – psykiska olikheter

FROM 1/1-2015 har Hjärnkoll Jämtland fått en ny förvaltare som är JLB Jämtlands Läns Brukarråd.

Alla människor har en psykisk hälsa. Många tror att psykiska problem bara drabbar svaga personer och bara angår andra. Men tvärtom är det vanligare än många tror.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen. Framför allt gäller det depressioner och ångestsjukdomar. Alltför många skäms och vill inte berätta om sin hälsa. Det är ganska förståeligt. I dagens Sverige kan var femte person inte tänka sig att bjuda hem en person som är psykiskt sjuk. Skam- och skuldkänslor hindrar människor från att söka hjälp, vara sociala och stanna i arbete. På så sätt blir många ännu sjukare. Helt i onödan.

Många tror också att har man en gång fått psykiska problem kommer man vara sjuk resten av livet. Men sanningen är att de flesta återhämtar sig eller hittar strategier till ett fungerande liv.