Välkommen till Hjärnkoll Jämtlands Konferens 2017

”Bättre attityder till psykisk ohälsa”

När :Torsdag 15 juni-2017
        kl. 08.30 – 16.10
Var :Campus (Mittuniversitetet) Östersund. Lokal: F214
 
Kostnad : Gratis – begränsat antal platser
Ladda ner hela programmet och anmäl dig här