Hjärnkoll arbetar för en mer öppenhet kring psykisk ohälsa.Ett av målen är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.
1/1-2015 fick Hjärnkoll Jämtland en ny förvaltare som är JLBJämtlands Läns Brukarråd

.
Motorn i (H)järnkoll Jämtland är våra ambassadörer som är öppna med sina erfarenheter av psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Våra ambassadörer kommer gärna till er för att föreläsa och sprida kunskap om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Våra ambassadörer syns i media och är deltar i samhälls och paneldebatter. Att prata kring psykisk ohälsa på arbetsplatser och i samhället ger en ökande kunskap om ämnet och acceptans – alla kan drabbas, oavsett arbete, inkomst eller ursprung.
Regeringen har tagit initiativet till satsningen bakom Hjärnkoll.

Uppdraget kom 2009 till dåvarande myndigheten Handisam som idag heter Myndighet för delaktighet och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) som handlar om att förbättra våra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Hjärnkoll pågick som kampanj mellan åren 2009 till och med 2014.

Vid årsskiftet 2014/15 gick Hjärnkoll från att vara en kampanj som drivs
av Myndigheten för delaktighet, i nära samarbete med NSPH, till att bli ett
riksförbund.