Välkommen till Hjärnkoll Jämtlands konferens 

”Bättre attityder till psykisk ohälsa”

15 juni 2017 , kl 08.30-16.10 på Campus (Mittuniversitetet) Lokal F214

Gratis – begränsat antal platser

 

Ladda ner hela programmet och anmäl dig här

_______________________________________________________________________________________________________

Hjärnkoll Jämtland är på gång med ett nytt skolprojekt i högstadieskolor inom Östersunds kommun.

Vi kommer framöver att besöka högstadieskolor och sprida kunskap och erfarenheter om psykisk ohälsa. Vi vill lyfta och uppmärksamma ämnet hos elever, lärare, personal inom elevhälsa och rektorer.

 

”Den stora ökningen i psykisk ohälsa som skett bland ungdomar har fört med sig att fler ungdomar behöver psykiatrisk vård och har försämrade möjligheter att etablera sig i samhället. På sikt kommer den ökande grupp av psykiskt sjuka barn och ungdomar utgöra ett växande folkhälsoproblem.” (Källa: Socialstyrelsen 2013)

”Enligt Förenta nationerna drabbas 20 procent av alla världens 14–24-åringar av psykisk ohälsa under ett år. Risken för att drabbas är särskilt hög när unga ska etablera sig i vuxenlivet.”

”Det finns tydliga könsskillnader i hur man hanterar sitt dåliga mående. Killar pratar inte om sina problem och söker inte hjälp i samma utsträckning som tjejer. Det gör också att det finns ett större mörkertal kring killars psykiska ohälsa.”

”År 2012/2013 var andelen med psykiska besvär i form av ängslan, oro och ångest minst en gång i veckan 27 procent bland tjejer i åldern 16–24 år och 15 procent bland killar i samma ålder (Statistiska centralbyrån 2015).”

”Många unga upplever att det är svårt att hitta en balans i tillvaron.  Skolan innebär både prestationsstress och social stress. Tjejer i åldern 16‒24 år är den grupp i befolkningen som rapporterar de högsta nivåerna av stressrelaterade besvär.” (Källa: MUCF Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor: https://www.mucf.se/ungas-psykiska-ohalsa)

Förslag för att unga ska må bättre:

  • främja psykisk hälsa och förebygg psykisk ohälsa
  • ge unga stöd
  • utveckla kunskapsunderlaget för en bättre skattning av ungas psykiska ohälsa

(Källa: MUCF, Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor. https://www.mucf.se/ungas-psykiska-ohalsa)